Αποθέματα συγκίνησης
Δάκρυ
Που φωτίζει
Τις προσδοκίες των ονείρων