Αγνή και απέριττη
Ανατέλλει
Η ομορφιά
Συλλαβίζει
Των σπλάχνων
Την Άνοιξη
Χρησμοδοτεί τα μελλούμενα