Τρυφερή προσφορά
Καθώς ξεφυλλίζεις
Τις πορτοκαλί επιστρώσεις
Με ψιθύρους δροσοσταλίδων