Ευλογημένοι καρποί
Ταπεινός θησαυρός
Γαλήνια
Αθροίζουν
Του Ήλιου τα χάδια