Όρθιος
Ευθυτενής
Στέκεται με το κεφάλι ψηλά
Ανοίγει τους ορίζοντες
Μοιράζει Φως
Γήινος Ήλιος…