Σαν θλιμμένες νότες ναυαγισμένες
Στο γυμνό κορμί
Χειρόγραφης ομορφιάς
Αιωρούμενη
Σιωπή της βροχής